Rozpis služeb (prosinec 2020 - březen 2021)


Bohoslužby začínají v 8.30

služba

13. prosince

3. adventní neděle

Tenglerovi

20. prosince

4. adventní neděle

Andrlovi

24. prosince

Štědrovečerní bohoslužba              od 16 hodin

25. prosince

Slavnost Kristova narození

večeře Páně, sbírka na bohoslovce

Feltlovi

27. prosince

Neděle po vánocích

M. Hubený

1. ledna

Nový rok, večeře Páně,

verš pro rok 2021:     Buďte milosrdní,

jako je milosrdný váš Otec.

Hájkovi,

V. Flídrová

3. ledna

2. neděle po vánocích

Nagyovi

8.-10. ledna

Sborový víkend v hájence na Maděře

10. ledna

Neděle po Zjevení Páně

Kleinovi

17. ledna

2. neděle po Zjevení Páně

Brahovi

24. ledna

Rodinná bohoslužba

Fejtovi

30. ledna

Konvent poličského seniorátu           od 9 hodin

31. ledna

Neděle Devítník (9 týdnů do velikonoc)

Moravcovi

7. února

Neděle po Devítníku

Švecovi

14. února

Masopustní neděle

Hladíkovi

21. února

1. neděle v postě, večeře Páně

Mlejnkovi

28. února

2. neděle v postě

Bartošovi

7. března

3. neděle v postě

Klusoňovi

14. března

4. neděle v postě

Dusovi

21. března

5. neděle v postě

Tenglerovi

28. března

Květná neděle

Andrlovi