Rozpis služeb (listopad - březen 2019)

Bohoslužby začínají v 8.30

služba / nedělní škola

2. prosince

1. adventní neděle, večeře Páně

Klusoňovi / A. Dusová

9. prosince

2. adventní neděle, večeře Páně  

Kleinovi / J. Andrlová

10. prosince

100 let ČCE                             přednáška v CBM od 17 hodin

16. prosince

3. adventní neděle, večeře Páně

Andrlovi / H. Bartošová

22. prosince

Generální zkouška divadla

23. prosince

4. adventní neděle

dětské adventní divadlo

Nagyovi

Živý betlém a zpívání na schodech                   od 17 hodin     

24. prosince

Štědrovečerní bohoslužba                             od 16 hodin

25. prosince

Slavnost Kristova narození

večeře Páně        

Bartošovi

30. prosince

Neděle po Vánocích

Feltlovi

1. ledna

Nový rok, večeře Páně, verš roku:

„Vyhledávej pokoj a usiluj o něj.“

M. Hubený

6. ledna

Zjevení Páně („Tří králů“)      

Dusovi

Schůze staršovstva

11.-13. ledna

Sborový víkend v hájence na Maděře

13. ledna

Neděle po zjevení Páně

Fejtovi

20. ledna

Rodinná bohoslužba

Hájkovi, V. Flídrová

27. ledna

3. neděle po zjevení Páně

Švecovi

3. února

4. neděle po zjevení Páně

Moravcovi

10. února

Poslední neděle po zjevení Páně

večeře Páně

Brahovi

17. února

Neděle Devítník

Marešovi

24. února

Neděle po Devítníku

Výroční sborové shromáždění

Hladíkovi

3. března

Masopustní neděle

Mlejnkovi

10. března

1. neděle v postě, večeře Páně

Tenglerovi

17. března

2. neděle v postě, večeře Páně

Klusoňovi