Rozpis služeb (červenec - listopad 2018)


Bohoslužby začínají v 8.30

služba

22. července

8. neděle po Trojici

Mlejnkovi

29. července

9. neděle po Trojici

Tenglerovi

5. srpna

10. neděle po Trojici

Kleinovi

12. srpna

11. neděle po Trojici             

Andrlovi

19. srpna

12. neděle po Trojici    

Nagyovi

26. srpna

13. neděle po Trojici          

Bartošovi

2. září

Rodinná bohoslužba    večeře Páně             

Feltlovi

9. září

15. neděle po Trojici          

Dusovi

16. září

 „Dobré stvoření“   

Klusoňovi

23. září

„Hod beránka a nekvašených chlebů“

M. Hubený

29. září

100 let sjednocení evangelické církve

celocírkevní oslava v Pardubicích – sborový výlet

30. září

„Mana z nebe“         

Fejtovi

7. října

Díkuvzdání za úrodu

„Chléb náš vezdejší“       večeře Páně                 

Hájkovi,V.Flídrová

14. října

20. neděle po Trojici              

Švecovi

21. října

Rodinná bohoslužba      

Brahovi

28. října

„Živý chléb“

Moravcovi

4. listopadu

„Hostina chudých“

Hladíkovi

11. listopadu

24. neděle po Trojici      

Mlejnkovi

18. listopadu

Předposlední neděle církevního roku      

Tenglerovi