Rozpis služeb (březen - červenec 2018)


Bohoslužby začínají v 8.30

služba / nedělní škola

25. března

Květná neděle, rodinná bohoslužba

výroční sborové shromáždění

Hájkovi, V. Flídrová

30. března

Velký pátek, večeře Páně            

Brahovi

1. dubna

Velikonoční neděle, večeře Páně

celocírkevní sbírka na stavební činnost    

Švecovi

hledání vajíček

8. dubna

Neděle po velikonocích

Moravcovi

15. dubna

2. neděle po velikonocích

Tenglerovi

22. dubna

3. neděle po velikonocích

Kleinovi

29. dubna

4. neděle po velikonocích

Andrlovi

6. května

5. neděle po velikonocích

Nagyovi

13. května

6. neděle po velikonocích

Dusovi

20. května

Slavnost seslání svatého Ducha večeře Páně, sbírka na Diakonii

Feltlovi

27. května

Rodinná bohoslužba

Bartošovi

3. června

Neděle po Trojici

Mlejnkovi

10. června

2. neděle po Trojici

Klusoňovi

17. června

bohoslužba s hosty z Německa

večeře Páně

M. Hubený

24. června

4. neděle po trojici

sbírka sborové solidarity

Fejtovi

1. července 

6. neděle po trojici

Hájkovi, V. Flídrová

8. července

7. neděle po trojici

Brahovi

15.července

bohoslužba s hosty z USA

večeře Páně

Švecovi