Nábřeží Svobody 2015/2

„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“

Evangelium podle Lukáše 12,28

V letošním roce je častěji než jindy připomínán Mistr Jan Hus. Objevují se různá hodnocení 600. výročí kostnického procesu i Husovy mučednické smrti. V povědomí české veřejnosti Hus zůstává zapsán jako výrazná osobnost, která vedla svůj boj za … – za co vlastně? Oč Jan Hus zápasil?

Příloha: