Nábřeží Svobody 2015/1

Má harfa je naladěna na smuteční zpěvy, má flétna na hlas plačících.     Jób 30,31

            Biblický Jób je člověkem, na něhož dopadly těžké životní rány. Je názorným příkladem nevysvětlitelného utrpení: přichází o majetek a o ob-živu, jeho děti tragicky umírají, zdraví se vytrácí a navíc mu vlastní přátelé dávají jalové rady. Bůh se Jóbovi stal hádankou. Jób Bohu nerozumí. Zato mnozí lidé rozumějí Jóbovi. Prožívají stejná trápení – zápas o živobytí, starost o děti, ztrátu zdraví, neporozumění u nejbližších. A nepochopitelný Bůh navrch. Obrovský souzvuk panuje mezi utrpeními dávnými a současnými.

Příloha: