Nábřeží svobody 2007/3

Pán Ježíš říká „Já jsem vás postavil, abyste šli.“ Ne abychom prožívali nějakou náladu, vytržení, ale abychom šli, pochodovali podle jeho pokynů vpřed. Nikdo si nesmí myslet, že to bylo řečeno jen jeho tehdejším učedníkům. Platí to i dnes nám. Kdybychom nevztáhli tato i jiná slova na sebe, stala by se nám Bible pohádkou nebo kouskem historie. Na to ji nemáme. Písma k nám mluví a my máme z toho vyvodit určité důsledky. Tím, že nás Ježíš vyvoluje ke slyšení svého slova, jsme voláni do práce. Každý máme nějaké obdarování, schopnosti i možnosti, a žeň je stále hojnější a dělníků málo. Jak pracovat? Hovořit s bližními o daru evangelia, pozvat, přivést, vysvětlovat, s láskou pomáhat a bez přestání se modlit. Nikoho neponižovat a nesoudit. Nikoho neodstrkovat a předem nevylučovat. Radovat se v Pánu. Naše mírnost buď známa všem lidem, vždyť Pán je blízko.

Příloha: