Nábřeží svobody 2007/2

Čemu vlastně věříme? Jaký je skutečný význam pojmů, které stále znovu v církvi užíváme? Známe je natolik důvěrně, že už o nich ani nepřemýšlíme; proto je také nedokážeme vysvětlit těm, kteří se nás ptají...
Ale vedle zvědavých jsou tu i bolestné otázky, které člověk vyslovuje v mezních situacích; tehdy netouží tolik po informacích, ale spíš po pochopení smyslu utrpení, svého i těch druhých. Proč se zlé věci stávají hodným lidem? Lidský život s bolestí, nemocí a smrtí už sám o sobě je otázkou nejtěžší...
Bible, Písmo svaté, jež můžeme společně otevírat, nedává řešení každé životní situace a neodpovídá na všechna naše Proč. Ale ukazuje směr, jímž máme jít, dává naději, o níž můžeme druhým svědčit, a ujišťuje nás, že náš život má smysl. Bible není snadná kniha. Podobá se mohutné polyfonii, v níž se proplétají jednotlivé hlasy. Každý z nich je veden samostatně, ale teprve jejich plnost vytváří velkolepou skladbu...

Příloha: