Nábřeží svobody 2005/1

Ježíš je skutečně král. Ten hold, který mu vzdávají zástupy s palmovými ratolestmi v rukou, mu právem náleží. Jeho království však nemá obdoby v žádném mocenském útvaru, který z dějin známe. Když král Ježíš vyjíždí ke své korunovaci na oslici, už tím, že vybral právě tento dopravní prostředek a ne jiný, dává najevo, jaké povahy je jeho kralování. Ne, on nevládne ocelovou pěstí ani fyzickou silou. Neřinčí znaky své moci, neohlušuje a neoslňuje, naopak žádá otevřený rozum a vnímavé srdce. Žádá naši pozornost. A teprve když ztichneme, když se zastavíme, když se zaposloucháme do jeho hlasu, pak snad uslyšíme, co nám vzkazuje. Kterou cestou se máme dát a kudy cesta určitě nevede. Pak se dovíme, čemu Hospodin žehná. Čemu skutečně patří budoucnost, i když se to tak na první pohled třeba vůbec nejeví.

Příloha: