Nábřeží svobody 2004/1

25. února vstupujeme do zvláštního období církevního roku, do doby postní. Až do velikonoc budeme procházet časem, který je zvláštní, jiný než zbytek roku.
Co je to půst? Co to znamená postit se? Možná Vás jako první napadne, že postní doba je ten čas, kdy se nesmí jíst maso a tancovat.
Já myslím, že postní doba znamená cosi jiného. Půst je především příprava na velikonoce. Je to doba očekávání – podobně jako advent. Maso ani tancování nejsou podstatné. O co jde, je příprava srdce. Duchovní přípravy na velikonoce nedosáhneme žádným zakazováním. Nemá smysl říkat, „to nesmíš“, „to musíš“. Co však každý z nás může udělat, je taková drobná bilance ve svém vlastním nitru.
Kdysi dávno bývala postní doba vrcholem přípravy ke křtu. Dospělí, kteří chtěli vstoupit do církve, se ke křtu připravovali dva roky. Na jejich závěru přicházelo období soustředěného zvažování – postní doba. To, že se omezovali v jídle byla pouze vnější pomůcka, která pomáhala duchovnímu soustředění. Nebylo náhodou, že toto období soustředění předcházelo velikonocům – době, kdy si připomínáme Ježíšovo utrpení. Myslím, že je to zrovna ten správný čas pro osobní duchovní otázky: Co pro mne znamená můj křest? Co znamená, že patřím ke Kristu v jeho bolestech i v jeho vzkříšení?

Příloha: