Kostel a okolí

V roce 2007 jsme oslavili sedmdesátileté výročí otevření chrámu Páně. Úmysl postavit vlastní kostel pochází již z roku 1905, kdy byl zakoupen pozemek za Synským rybníkem. Teprve ve třicátých letech se tento úmysl začal realizovat. Při sborovém shromáždění dne 7. dubna 1935 bylo jednomyslně usneseno vystavět kostel. Podle náčrtků Bohumíra Kozáka, předního českého funkcionalistického architekta, zhotovil plány místní stavitel Josef Mach, kterému byla také celá stavba zadána. Se stavbou se započalo v létě 1936 (základní kámen položen 6. července) a kostel byl ještě toho roku pokryt střechou. Na jaře roku 1937 byla stavba dokončena. Interiér (lavice, stůl Páně, kazatelna, osvětlení) byl proveden podle návrhu arch. Ladislava Kozáka (bratra Bohumíra). Celkový náklad činil 280 000 Kč.

Více se dočtete ve vydané brožuře...