Fond akcí mládeže

Staršovstvo sboru schválilo zřízení fondu, jenž má finančně podporovat mládež a mladé dospělé ve věku 13-26 let a jejich účast na církevních akcích. O příspěvek z fondu žádají staršovstvo přímo sami účastníci akce. Statut fondu a fromnulář žádosti je v příloze.

Příloha: