Doprava na bohoslužby (březen - červen 2017)

Doprava na bohoslužby

Den

Řidič

Telefon

7.5.

Petr Klusoň

26.3.

M. Jakubcová

603 211 986

14.5.

Jiří Tengler

2.4.

Petr Klusoň

732 847 909

21.5.

Marie Staňková

9.4.

Jiří Tengler

461 100 419, 776 897 889

28.5.

Jan Dus

14.4.

Marie Staňková

739 149 886

4.6.

Petr Šimon

16.4.

Jan Dus

461 100 431, 739 244 860

11.6.

M. Jakubcová

23.4.

Petr Šimon

734 707 570

18.6.

Petr Klusoň

30.4.

M. Jakubcová

25.6.

Jiří Tengler