Doprava do kostela

Den

Řidič

Telefon

24.1.

Jiří Hladík

13.12.

Petr Klusoň

732 847 909

31.1.

Dusovi

20.12.

Marie Staňková

739 149 886

7.2.

Jiří Tengler

24.12.

Petr Šimon

606 021 517

14.2.

Petr Klusoň

25.12.

Jiří Hladík

730 186 695

21.1.

Marie Staňková

27.12.

Dusovi

776 897 884

28.2.

Petr Šimon

1.1.

Jiří Tengler

776 897 889

7.3.

Jiří Hladík

3.1.

Petr Klusoň

14.3.

Dusovi

10.1.

Marie Staňková

21.3.

Jiří Tengler

17.1.

Petr Šimon

28.3.

Petr Klusoň