Bohoslužby od neděle 17. května

Bohoslužby se konají od neděle 17. května od 8:30

pro nejvýše 100 účastníků a je zapotřebí

  • dodržovat minimální rozestupy 2metry mezi sebou,s výjimkou členů domácnosti
  • před vstupem dezinfikovat ruce
  • nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíře-ní kapének, vyjma okamžiku přijímání večeře Páně
  • vynechat podání rukou

Všichni josu zváni.