Vánoční hra v kostele (druhá část fotografií)

Letošní vánoční hru ve verších napsal D. Balcar a písněmi doplnil J. Tengler.