Sborový dopis 2018/3

Na obrázku se prodírá malá rostlinka skrze vrstvu slov. Při důkladném pohledu zjistíte, že kořínek v té změti slov sahá až ke slovíčku „evangelium“.  Odsud bere živiny. Tedy – kdo chce ve světě vidět rašit nové a dobré věci, musí vědět, odkud berou sílu. Kdo čeká, že se Bůh dnes nějak projeví, ten zkoumá Kristovo evangelium. Právě v evangeliu se mluví o síle žít v radosti a v důvěře, že nám Bůh pomůže.

Příloha: