Sborový dopis 2018/2

Krátká biblická písnička opěvuje soudržnost, která mezi lidmi vůbec není samozřejmá. Mnohem snazší je nedohodnout se nežli se dohodnout. Společenské dění v naší zemi je toho dokladem. A spory mezi sourozenci bývají obzvláště trpké a jejich zhojení obtížné. Žalmista volí příhodná slova, když mluví o pokojném soužití v lidské rodině: dobro, blaho.

Příloha: