Sborový dopis 2017/1

Bible předkládá tři velká vyprávění.

1.       Příběh o životě

2.       Příběh o svobodě

3.       Příběh o lásce

Příloha: