Neděle bez shromáždění

Vzhledem k současné zdravotní situaci v naší zemi se v našem kostele žádná shromáždění nekonají.

V neděli dopoledne bude kostel otevřen k návštěvě a modlitbě.

Bude možné si zapůjčit knihy a časopisy.

Doporučujeme bohatý archív pořadů, spravovaný evangelickou církví, na https://soundcloud.com/ecirkev