Nábřeží svobody 2010/1

Kde je království Boží? A máme s ním bezvízový styk? Jestliže je nám řečeno v Matoušově evangeliu: „Hledejte nejprv království Božího...“, pak bychom to měli vědět. Tak kde? Alespoň jedno je jasné: to království Boží, o němž je tu řeč, není někde v záhrobí, až po smrti. Na tom bible trvá: je mezi živými, a v Lukášově evangeliu 17,29 Ježíš upřesňuje,  „Království Boží jestiť mezi vámi.“
Totiž „království“ to neznamená královu zemi, jako u usedlých národů, nýbrž jeho kralování, jak tomu bylo u národů kočujících. Tedy „Hledejte nejprve kralování Božího“. To království je tam, kde Bůh kraluje, kde lidé žijí podle Božích pravidel. „Hledejte království“ – to znamená, žijte podle božích, ne lidských pravidel. Ta pravidla vyvstávají celkem jasně, když čteme, podle jakých pravidel žil Ježíš. Jedním zjevně je základní postoj otevřenosti vůči lidem i světu. Není tu náznaku sobectví, malichernosti, podlosti. Sobectví náleží mocím tohoto světa. Kralování Boží se vyznačuje vstřícností.

Příloha: