Nábřeží svobody 2009/3

Boží soud
Čas se zapouzdřil
A nastalo ticho
Špendlíček slyšel bys
Na zem upadnout
Ţivou duši
Sotva bys našel
Sestoupil Bůh
A pravil
Člověče
Cos učinil se svobodou
jiţ jsem ti svěřil
Aleš Hoznauer

Příloha: