Duben 2019

Pokušení. A nejen pokušení.

  • Marek 1,9-13

Na začátku je křest. Sestry a bratři, cesta víry začíná ve vodě.  Voda jako výraz očištění. Voda jako předěl. Voda jako hranice mezi starým a novým životem. Voda jako rozmezí – na jedné straně život přirozený, tak, jak se do něj člověk narodí, ponořený do přírodních zákonů a společenských zákonitostí. A na druhém břehu (za vodou) život poznamenaný Bohem. Život už ne tak zcela přirozený. Život štrejchnutý Božím královstvím. Život omočený vírou, nadějí, láskou. Věcmi tolik, tolik nepřirozenými v našem světě.

Od Bible k Matějovi

  • Skutky 1,15-26

Sestry a bratři, dnešní biblický oddíl nám staví před oči prvotní církev. Někdy se také mluví o staré církvi, starodávné církvi, poněvadž od té doby uplynula řada let. Ale označení stará církev se pro apoštolské společenství vůbec nehodí. Spíše obráceně. Křesťanská církev tehdy za apoštolů byla ještě mladá. Takřka čerstvě vylíhnutá. Na dny se počítal její věk. Zpráva o Ježíšově vzkříšení byla tenkrát žhavou novinkou. Lidé se sotva začínali sdružovat, aby společně slavili Kristovo vítězství nad smrtí. Jakápak tedy stará církev? Mladá církev to byla!

Vstát - následovat - slavit

  • Matouš 9,9-13

Celkem úctyhodné povolání – být celníkem. Celní správa kontroluje pohyb zboží přes hranice. Ve vnitrozemí pátrá celní správa po nelegálním zaměstnávání. Celní správa má také zabránit pašování drog, cigaret či chráněných zvířat. Popře snad někdo, že je práce celníků potřebná? Ovšem ani dnes nepožívají celníci všeobecné úcty. Samozřejmě vadí gaunerům, jimž hatí jejich kriminální plány. Ovšem někdy vadí i běžným lidem, třeba při pálení kořalky na černo. No a leckomu je proti mysli jakákoliv úřední kontrola.

Bohatí. Velmi bohatí.

  • 1. Korintským 1,4-9

Jste chudí? Nebo jste bohatí? Jednoduchá otázka. Chudoba či bohatství? Jednoduchá otázka, nikoli však jednoduchá odpověď. Co řeknete vy sami o sobě, sestry a bratři? No chudý zrovna nejsem… Ovšem bohatý také ne. Tak co jsem: chudý, nebo bohatý, nebo někde mezi?